Jobbtorg – Arbetsförberedande yrkesinriktade insatser

Tillsammans med Jobbtorg i Stockholms stad har Misa tagit fram olika arbetsförberedande yrkesinriktade insatser. Insatserna riktar sig till dig som är mellan 20 – 64 år och som uppbär försörjningsstöd.

Kurserna är framtagna tillsammans med Jobbtorg och andra aktörer. Här kan du bland annat hitta grundläggande datautbildning, truckförarutbildning, restaurangutbildning, utbildning i park och vägarbete och butiksutbildning.

personer i olika åldrar gör en samarbetsövning med att bygga ett torn.

Målet är att du som deltagare ska kunna komma ut i arbete eller studier. Med andra ord ska du kunna förvärva nya kunskaper som sedan kan omsättas för den relevanta branschen.

Misas utbud riktar sig till dig som varit utan arbete en längre tid. Vi arbetar bland annat med utbildningssatsningar i bristyrken, möjlighet att uppdatera ditt kunnande för att kunna byta bransch eller att läsa in gymnasiet för att kunna gå vidare till högre studier.

På Jobbtorgs hemsida kan du få mer information om vad som gäller för dig som får ett stöd via Jobbtorg. Jobbtorg i Stockholm 

Aktuella kurser:
Misa erbjuder olika kurser som genomförs vid flera tillfällen under ett år. Nedan finner du våra aktuella kurser.

För mer information

E-post: [email protected]

Tele: 08-515 161 67

Utbildning till park och vägarbetare

Utbildning och praktik 8 veckor med möjlighet till anställning
Vill du vara med och förbättra livsmiljön och säkerheten för många
människor? Hos oss får du göra både och. Vi söker dig som vill arbeta som parkarbetare och/eller vägarbetare på våra arbetsplatser runt om i Stockholm. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Vill du dela väg med oss?

Ladda ner PDF – Utbildning park och vägarbete

Kurs i grundläggande data och arbetsmarknadskunskap

Kursen är till för dig som är nybörjare och handlar om att lära sig det mest grundläggande du behöver kunna för att hantera en dator och känna till om arbetsmarknaden.Kort och gott hur en dator fungerar och hur man söker jobb! I dagens digitaliserade samhälle förutsätts det i princip att man kan hantera en dator, surfplatta och mobil.
Men alla har inte dessa grundläggande kunskaper och vi på Misa vill bidra till att minska den digitala klyftan genom att erbjuda datakurser för nybörjare.

Ladda ner pdf – Datautbildning

Butiksutbildning

Butiksutbildning för att söka jobb inom dagligvaruhandeln Nu har du chansen att delta i en 16 veckor lång verklighetsbaserad butiksutbildning hos Misa tillsammans med Butiksskolan. Efter utbildningen blir du matchad mot relevanta jobb som du kan söka inom butikshandel.

ladda ner PDF – Butiksutbildning

..

Truckförarutbildning

Vill du utbilda dig till truckförare? Vi erbjuder dig en professionell utbildning som är tre veckor lång. Under truckförarutbildningen läggs mycket fokus på körerfarenhet. Teori varvas med många praktiska moment. Du kommer bli så redo som det är möjligt för att kunna få ett arbete inom lager och logistik.

Ladda ner PDF – Truckförarutbildning

Restaurangutbildning

Utbildning och praktik 6 veckor med möjlighet att söka anställning 

Grundläggande restaurangutbildning med tillägg av kurser i service och bemötande tar dig vidare ut på arbetsmarknaden. 

Vi erbjuder dig en professionell utbildning som är fyra veckor lång. Vi har valt att  samarbeta med MAX som utbildningsanordnare med deras intensiva arbete mot gröna näringar, med en helt klimat anpassad verksamhet och ansvarstagande av miljöarbete. 

Ladda ner PDF – Restaurangutbildning