Tidning Speciellt nr 3

2023-01-20

I tidningen Speciellt nr 3, skriver Andreas Nyhlen gästledaren. Andreas är enhetschef på Misa Döbelnsgatan, vd på Misa Kompetens samt styrelseledamot i Autism och Aspergerföreningen i Stockholmslän.Sjunkande arbetslöshet?

Gästledare Andreas Andersson Nyhlén
styrelseledamot.
Nu kom siffror på att arbetslösheten sjunker i landet. Även hos gruppen långtidsarbetslösa ser siffrorna bättre
ut. Det är ju glädjande förstås, men att sätta sig in i hur det ser ut för personer med funktionsnedsättning innebär
alltid ett svårare och djupare dyk. Då ska man förstå begrepp som ”sysselsättning” och ”i arbetskraft” och genast blir siffrorna svårare att jämföra.

Läs hela artikel via nedan länk.