Projekt Hjärna tillsammans

2017-01-25 • Funktionsnedsättning

Misa deltar i projektet Hjärna Tillsamman, Stroke/HjärnskadeForum (SHF) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan ideella organisationer, vårdgivare och fristående aktörer. Projektet kom till för att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholmsområdet.

Misa deltar i projektet Hjärna Tillsamman,Stroke/HjärnskadeForum (SHF) som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan ideella organisationer, vårdgivare och fristående aktörer. Projektet kom till för att uppnå bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående i Stockholmsområdet. Många gånger hamnar denna målgrupp i ”gaps” eller blir hemmasittande utan stöd eller insats från samhället. Projektets mål är att bidra till en förändring på detta område, bland annat genom att samla information på ett ställe samt ordna med lotsar som kan ge vägledning till målgruppen.

Som en del av projektet sker en satsning på utbildningar och mötesplatser. Vi på Misa Liljeholmen kommer att erbjuda en mötesplats med Temat Arbetsliv den 7 februari .

I projektet har det även spelats in en film där man får möte en av våra deltagare, den filmen kan du nu se på projektets hemsidan.Första stoppet- Bagarmossens bibliotek

För mer information, kontakta:

Daniel Johansson, enhetschef, Misa Liljeholmen
e-post: [email protected]
mobil: 070 - 718 80 21