Ny dagverksamhet med öppenvårdsbehandling erbjuds för ökad livskvalitet

2024-02-23 • Socialtjänst

Jibmqoyfa69znjelsbii
Misa Ung har vunnit en ny upphandling med öppenvårdsbehandling i form av dagverksamhet speciellt utformad för unga mellan 16-20 år i Huddinge, Haninge och Nykvarn. Snart kommer även ungdomar i Tyresö och Botkyrka att få tillgång till denna stödjande insats.

Misa Ung har vunnit en ny upphandling med öppenvårdsbehandling i form av dagverksamhet speciellt utformad för unga mellan 16-20 år i Huddinge, Haninge och Nykvarn. Snart kommer även ungdomar i Tyresö och Botkyrka att få tillgång till denna stödjande insats.

Syftet med insatsen:
Denna dagverksamhet är utformad för att förbereda och underlätta övergången till vuxenlivet, samhället och arbetslivet för unga.

Vad innebär öppenvårdsbehandlingen?
Insatsen erbjuder en trygg och stödjande miljö och är utformad för de som behöver extra stöd för meningsfulla aktiviteter i sin vardag. Den är anpassad för ungdomar som möter svårigheter på grund av en diagnos eller annan problematisk livssituation.

Vilket stöd erbjuds?
Varje ungdom får möjlighet att samarbeta med en arbetskonsulent för att skapa en individuell planering baserad på ungdomens behov. Planen kan innehålla studie- och yrkesvägledning, motiverande samtal, studieplanering, arbetspraktik eller olika kurser som syftar till att stärka kunskaper om vuxenlivet. Vi erbjuder även stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård.

Hur ansöker man om dagverksamhet?
Intresserade kan ansöka om dagverksamheten genom att kontakta socialtjänsten i den aktuella kommunen. Vi ser fram emot att samarbeta med unga och deras vårdnadshavare för att skapa en anpassad plan för deras individuella behov.

Varför detta behov?
Övergången till vuxenlivet kan vara en utmanande period, och Misa Ung är engagerade i att stödja unga i denna fas genom att erbjuda skräddarsydda lösningar för deras specifika behov.

För mer information kontakta:
Ida Thorell, affärsområdeschef Misa Sysselsättning och Misa Ung
mobil: 076-028 55 69 e-post: [email protected]

Maria Heimer Åkerlund, enhetschef Misa Ung
mobil: 070-744 95 66 e-post: [email protected]