Misa Ung medverkar i projektet Ung Dialog!

2020-09-01 • Funktionsnedsättning

Aidptlzrofuuggzhbory
I juni 2020 startade Riksförbundet Attention arvsfondsprojekt Ung Dialog, ett projekt som nu Misa Ung kommer att medverka i. Projektet ska under tre år bedriva ett arbeta för att placerade barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet

I juni 2020 startade Riksförbundet Attention arvsfondsprojekt Ung Dialog, ett projekt som nu Misa Ung kommer att medverka i. Projektet ska under tre år bedriva ett arbeta för att placerade barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet

Misa Ung arbetar sedan många år med att förebygga utanförskap i åldersgruppen 15 – 29 år. Till Misa kommer ungdomar med
varierande bakgrund och i många fall har de med sig en neuropsykitriatrisk funktionsnedsättning.

– Vi ser projektet Ung Dialog som mycket viktigt. Det ger oss möjlighet att skaffa oss ett bra underlag till hur vi ska kunna förbättra förutsättningarna för placerade barn och ungdomar med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med tanke på att vi i Misa Ungs verksamhet har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med NPF så kommer Misa Ungs roll i huvudsak vara att stödja de ungdomar som väljer att bidra med egna berättelser, säger Ida Thorell Affärsområdeschef för Misa Ung.

Idag är unga med NPF som avser ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller språkstörning kraftigt överrepresenterade bland placerade barn och unga.

I rapporten ”Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov” utförd av Socialstyrelsen framkommer att av de SiS-placerade barn som deltagit i undersökning, så hade 44 procent ADHD och 13 procent autism. Det är tre till tio gånger vanligare med vissa psykiatriska diagnoser bland placerade barn, och endast 60 procent uppnår gymnasiebehörighet jämfört med 88 procent bland övriga barn (Socialstyrelsen 2014b, Socialstyrelsen 2016a).

Barn och ungdomar som vårdas utanför hemmet är på många sätt en utsatt grupp, med både sämre hälsa och livsvillkor jämfört med andra barn. Det är därför oerhört viktigt att det sker en förändring och att dessa unga får komma till tals.

Projektet Ung Dialog har som syfte att öka målgruppens möjlighet att göra sina röster hörda, synliggöra sin livssituation, ges bättre vård, ökad delaktighet och bli medvetna om sina rättigheter. En viktig del i projektet är att arbeta med framgångsrika metoder för att skapa en ökad plattform för ungas delaktighet.

Projektet kommer innehålla flera olika aktiviteter, under första året kommer intervjuer att genomföras med unga som antingen har varit placerade eller som är i en pågående placering. De två efterföljande åren innehåller en fortsättning där ungdomarna själva kommer att medverka i ett utvecklings- och förbättringsarbete.

Kontakta Misa Ung!

Under hösten kommer det att spridas information om projektet däribland i Attentions egna tidning. Misa ungs roll är att stödja de ungdomar som väljer att bidra med egna berättelser.

Projektet söker dig som är mellan 14 -25 år och har erfarenhet av att ha varit placerad utanför ditt hem och vill dela med dig av dina upplevelser. Du kan kontakta Misa Ung på [email protected] eller [email protected]

För mer information kontakta:

Misa Ung
Samordnare/Socionom
Maria Heimer-Åkerlund
0707 - 44 95 66
[email protected]

Misa Ung & Socialpsykiatrin
Affärsområdeschef
Ida Thorell
0760 – 28 55 69
[email protected]