Misa publicerar rapporten ”Myndighetslabyrinten”

2012-06-20 • Nyheter

768 thumb

Rapporten ”Myndighetslabyrinten” handlar om myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta. Vår ambition är nu att skapa opinion och i slutänden förändring som gör det möjligt att ta tillvara människors kompetens.

”Arbetet tillsammans med de personer som ingått i projektet har varit stimulerande, provocerande och frustrerande. Jag har mött människor som kämpar hårt för att få vara en del av samhället och bli respekterade utifrån de individer de är. Deras gemensamma mål är att få arbeta och leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Min slutsats efter att ha följt dessa fyra personer är att det största hindret för dem är myndigheternas och psykiatrins oförmåga att samarbeta. Det krävs samverkan och engagemang för att vi ska ha möjlighet att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället.”

Marie Eklund har under många år arbetat som chef inom Misa och verkar idag som vd vid systerföretaget Compleo Individstöd AB. Rapporten är gjord inom ramen för Misas fleråriga satsning på att lära oss metoder för att stötta personer med ADHD- diagnos till anställning, samt även behålla anställningen. Denna grupp är inte berättigad till insatser enligt LSS som syftar till att komma i arbete, vi har också märkt att de sällan får insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) som syftar mot anställning, de faller helt enkelt mellan stolarna.

Under sommaren och hösten 2011 beslöt vi att avsätta resurser för att en erfaren person skulle åta sig följa, punktmarkera och hjälpa de personer med ADHD som av olika anledningar kontaktade oss för att fråga vem de skulle vända sig till för att få stöttning att komma ut på arbetsmarknaden. Vår önskan var att både upptäcka och beskriva problemen men även se om vi kunde identifiera något mönster i lösningarna. Resultatet blev denna rapport.

Vi har gått vidare och samlat såväl intresserade politiker som tjänstemän för att diskutera problemställningarna i rapporten. Vi ska se hur vi gemensamt kan komma fram med förslag och idéer till lösningar som går att använda i opinionsbildning, syftande till att personer med ADHD- diagnos kan få stöttning till att få och behålla ett arbete. Om detta är möjligt vet vi inte förrän vi provat, kanske kan personer från olika delar av samhället gemensamt se lösningar och hjälpas åt att få dem att bli verklighet.

Vill du ha mer information om Misa AB samt våra bevekelsegrunder för detta arbete så kontakta mig gärna eller gå in på Misas hemsida www.misa.se.

Stefan Lahti, Vd Misa AB

Tele: 08-580 813 40 E-post: [email protected]