Misa föreläser på Forsa symposiet i Stockholm den 14:e-15e mars 2013

2013-03-01 • Nyheter

765 thumb
FORSA är en fackligt och politiskt obunden sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av forskning i socialt arbete. Målsättningen är att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik genom att främja utvecklingen av kunskap i socialt arbete, verka för utbyte på likvärdiga villkor och stimulera till internationellt samarbete. Lokalavdelningen FORSA Stockholm samlar ungefär 200 medlemmar från hela Mälardalen. FORSA bjuder nu in praktiker och forskare till det nationella symposiet ”Brukarinflytande i forskning och praktik”. Huvudfokus i symposiet kommer kretsa kring de metoder och de erfarenheter som finns bland olika aktörer kring brukarinflytande. Misa kommer under symposiet att berätta om sina erfarenheter från ”Empowerment projektet” som har syftat till att ge deltagare på Misa en möjlighet att forma en verksamhet där de själva styr riktning och mål. Misas arbetskonsulenter och deltagare har under uppstarten av projektet hämtat inspiration och tankar från ”Alfa-projektet” utanför Halmstad, såväl som brukarföreningen ”Grunden” i Göteborg. Föreläsningen kommer att beröra erfarenheterna från det egna projektet, utifrån ett praktiker- och brukarperspektiv. Arbetsgruppen har handletts av Magnus Tideman och Ove Svensson från Halmstad Högskola. Föreläser gör: Jenny Norlin (Deltagare Misa), Peter Froehlich (Deltagare Misa) Erik Dahlman (Arbetskonsulent Misa Odenplan) Dag Hallermalm (Arbetskonsulent Misa Odenplan) För mer information kontakta: Misa Odenplan Dag Hallermalm, mobil 070 - 718 80 01 Erik Dahlman, mobil 070 - 718 80 09