”Med rätt stöd kan alla delta i arbetslivet"

2022-09-08 • Socialtjänst

Ooqukcatpmmuygyjulgx
Den 14 september medverkar WiljaGruppen och flera av våra verksamheter på Jobbfestivalen. Ett nytt initiativ som lyfter vikten av mångfald och inkludering i arbetslivet. - Inom WiljaGruppens har vi drygt 25 års erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättning till arbete eller studier. Därför är det extra viktig för oss att medverka under Jobbfestivalen, säger Mikael Klein.

Varje människa är född fri och lika i värde. Varje människa borde därför också få en rimlig chans att kunna jobba och tjäna sin egen lön. För många av oss betyder vårt arbete betydligt mer än att det ger oss en månadsinkomst. Vi präglas av vår yrkesidentitet, vi är delaktiga i sociala sammanhang utanför vår privata sfär och vi känner att vi är med och bidrar till samhällsnyttan.

Den 14 september medverkar WiljaGruppen och flera av våra verksamheter på Jobbfestivalen. Ett nytt initiativ som lyfter vikten av mångfald och inkludering i arbetslivet.

- Inom WiljaGruppens har vi drygt 25 års erfarenhet av att stötta personer med funktionsnedsättning till arbete eller studier. Därför är det extra viktig för oss att medverka under Jobbfestivalen för att kunna berätta vilka möjligheter som finns för den som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma i arbete eller studier. Säger Mikael Klein, WiljaGruppen.

- Vi möter varje dag personer som med rätt stöd skulle kunna ha en plats i arbetslivet. Sverige behöver få ökad kunskap om de positiva effekter som finns i ett mångfaldsinriktat och inkluderande samhälle. Det gynnar såväl individ, näringsliv och samhället i stort, fortsätter Mikael.

Den 14 september under Jobbfestivalen genomför vi ett antal samtal i vår monter med representanter från WiljaGruppens olika verksamheter och inbjudna gäster. Den gemensamma frågan vi ställer är ”Vilka hinder finns för att anställa personer med funktionsnedsättning och vad kan göras för att få flera företag att anställa fler?”

SAMMANFATTNING
Varje människa är född fri och lika i värde. Varje människa borde därför också få en rimlig chans att kunna jobba och tjäna sin egen lön. För många av oss betyder vårt arbete betydligt mer än att det ger oss en månadsinkomst.

Den 14 september medverkar WiljaGruppen och flera av våra verksamheter på Jobbfestivalen. Ett nytt initiativ som lyfter vikten av mångfald och inkludering i arbetslivet.

För mer information kontakta:
Mikael Klein, 070-48 07 166, [email protected]
Stefan Edwall, 073-80 16 136, [email protected]