Martin Hagberg tar plats i FUB:s förbundsstyrelse

2024-06-19 • Socialtjänst

Fpojbv6mvsm81lx2515idc
Martin Hagberg, en av våra engagerade medarbetare på Misa och WiljaGruppen, har valts in i förbundsstyrelsen för Föreningen FUB. Martin har en omfattande erfarenhet av arbete för personer med funktionsnedsättningar sedan 2008. Han kommer nu att använda sin bakgrund för att främja inkludering och mångfald i ett nytt viktigt sammanhang.

Martin Hagberg, en av våra engagerade medarbetare på Misa och WiljaGruppen, har valts in i förbundsstyrelsen för Föreningen FUB. Martin har en omfattande erfarenhet av arbete för personer med funktionsnedsättningar sedan 2008. Han kommer nu att använda sin bakgrund för att främja inkludering och mångfald i ett nytt viktigt sammanhang.

Martin har tidigare arbetat som arbetskonsulent, enhetschef, projektledare och är nu ansvarig för Forskning och utveckling inom Misa och WiljaGruppen. Hans breda erfarenhet från olika ledande roller ger honom insikter i hur övergripande beslut påverkar individer med funktionsnedsättning i deras vardag.

- Det känns bra att få använda mina erfarenheter från Misa/WiljaGruppen i FUB:s styrelse. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med andra ledamöter för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och samhälle, säger Martin.

FUB spelar en viktig roll i att lyfta fram och adressera frågor som är avgörande för personer med intellektuell funktionsnedsättning, en grupp som ofta kan hamna utanför samhällets fokus. Martins praktiska erfarenhet kommer att vara värdefull för att utveckla och samordna insatser som förbättrar livskvaliteten.

Vi på Misa är övertygade om att Martins deltagande i FUB:s styrelse kommer att bidra till nya perspektiv och förbättrade strategier för inkludering. Detta är en möjlighet att ytterligare stärka vårt engagemang för att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället.