Lucka 6, Medarbetare Anki

2015-12-06 • Nyheter

6726 thumb

Idag får du träffa Anki som arbetar på Misa Kista och de stöttar personer med inlärningssvårigheter/ utvecklingsstörning ut i arbetslivet, hon har arbetat på Misa i 15 år.
Vi frågade henne, vad är Misa för dig?
"För mig är Misa samhällsdeltagande och inkludering av alla medborgare."