Så här hanterar Misa Covid-19

Den information och de riktlinjer som Misa har följer det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Misa arbetar hela tiden för att minska risken att anställda och deltagare blir sjuka och då kan smitta andra. Misa tar råd från Almega som är en arbetsgivarorganisation. Misa tar även råd från Arbetsmiljöverkets skrifter om hur samhället ska hantera risker och smitta när det gäller covid-19.

Misas verksamheter har en samhällsbärande funktion. En samhällsbärande funktion betyder en funktion i samhället som behövs för att samhället ska fungera. Misa ska därför ha öppet på sina verksamheter.

Exempel på hur Misa arbetar:

  • För att kunna arbeta och delta i Misas verksamheter måste du vara helt frisk. Om du har någon form av sjukdomssymptom får du inte komma till din Misa enhet. Du behöver stanna hemma två dagar extra efter att du känner dig frisk. Bara när du är helt frisk får du komma tillbaka till din enhet.
  • Om du inte kan eller vill komma in till din enhet erbjuder Misa dig att ha möten digitalt eller på telefon. Misa kan även träffa dig och ha möte ute om du vill.
  • Misa har ökat antalet aktiviteter utomhus och flera aktiviteter som tidigare var inomhus är nu utomhus.
  • Vissa gruppverksamheter fortsätter Misa med inomhus. För att minska riskerna utvärderar Misa först inomhusverksamheten för att det ska vara tryggt och säkert.
  • Det är viktigt att du håller avstånd till andra och att du är noga med att tvätta dina händer ofta med tvål och vatten.
  • Misa rekommenderar både deltagare och anställda att inte åka kollektivt under tider som många andra människor åker. Om du kan så välj tider då det är lite lugnare på bussar, tåg och tunnelbana.

Vill du veta mer eller har synpunkter, kontakta din arbetskonsulent eller enhetschefen på den enhet du tillhör, eller skicka epost till [email protected]