Misas Styrelse

Lennart Jönsson - Styrelseordförande och ägare

Lennart startade Misa 1994. Han började arbeta inom Omsorgsnämnden redan 1978 och startade upp den dagliga verksamheten i Järfälla tre år senare. Lennart drivs av en vision och såg en möjlighet att förverkliga denna när han fick driva verksamhet i egen regi.
Två frågor Lennart ofta ställer till sin omgivning är: Vem är normal och vem ska få ha rätt att vara med i samhället? Med dessa frågor gör han Misa till ett kunskapscenter med fokus på normalisering och individuell planering. Bemötande gentemot våra deltagare är grunden i vårt arbete.

Lisbet Nord - Styrelseledamot

Lisbet  är styrelseledamot i Misa sedan 2002. Hon verkar idag som IT-chef och projektledare vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Stockholms läns landsting. Lisbet har lång erfarenhet från bl.a Ersta sjukhus där hon under flera år verkade som sjukhuschef samt från landstinget i Stockholms län som chef inom sjukvård och som personalchef.

Carsten Carlsson - Styrelseledamot

Carsten är styrelseledamot i Misa sedan 2008. Carsten är till vardags senior rådgivare på H+K Strategies i Stockholm. Han har arbetat med kommunikationsfrågor under större delen av sitt liv och varit rådgivare till en mängd företag. Carsten tittar speciellt på hur kommunikationen integreras i en organisations utveckling och på vilket sätt den kan bidra till att förbättra såväl interna som externa processer. Som exempel; personalrelationer, ledarutveckling, organisationsförändring,och/eller relationer till externa målgrupper.