Integritetspolicy

Vår skyldighet gentemot dig

För oss står du alltid i centrum i vårt arbete. Misa är mån om din personliga integritet och vill behålla din tillit och ditt förtroende genom att skydda och behandla dina personuppgifter på bästa sätt.

Vi vill här förklara hur Misa använder de personuppgifter du delar med oss, samt vilka rättigheter du har enligt GDPR. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Misa AB, org. nr. 556473- 5230, som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

  • Misa säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Åtgärder som vidtagits är kryptering, lösenordsskydd, brandväggar, mm.
  • På Misa hanteras endast den informationen som behövs, endast av de personer som behöver den för att kunna ge dig den bästa servicen, samt endast så länge informationen är relevant. Det vill säga endast vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra tjänster.
  • Du har rätten att begära att dina uppgifter raderas och inte önskar ta emot fortsatt information från Misa AB. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Misa AB har mot dig.
  • Du har rätten att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätten att kräva ut en kopia om de uppgifter som Misa AB har registrerat om dig. Ansökan skickas underskriven och den ska vara ställd till Misa AB på mailadress [email protected] 
  • Vi har flera tredje parts- tjänsteleverantörer (s.k personuppgiftsbiträden) som behandlar personuppgifter åt oss. Exempel på behandlingar är administration av våra system och datorer, ekonomi, löner, telefonväxel, rekryteringsystem m.m. Vi ger aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte.
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån just den relation du har till oss, du kan vara deltagare, kund , arbetsgivare etc.

Deltagare på Misa

I de fall som du börjar som deltagare på Misa för att ta del av våra tjänster, är vi skyldiga att dokumentera detta och dina personuppgifter behandlas då i vårt journalsystem. Vi sparar dina uppgifter upp till två år efter avslutad tjänst.

När du som deltagare på Misa söker praktik, arbetsträning, sysselsättning eller anställning på en arbetsplats kan vissa av dina uppgifter komma att lämnas ut till tredje part. Som deltagare på Misa är du väl informerad om detta.

God man / kontaktperson /förälder

Som god man eller anhörig använder vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig enligt överenskommelse tillsammans med deltagaren. Det kan vara t.ex. vid specifika frågor där deltagaren önskar att vi har informationsutbyte, eller att någon angett dina uppgifter för akuta händelser då en anhörig behöver kontaktas. Uppgifterna är direkt kopplade till deltagaren och enbart personal som arbetar med deltagaren har behörighet att läsa uppgifterna.

Arbetsgivare

Vi registrerar dina uppgifter om du som arbetsgivare uttrycker önskemål om att i framtiden ta emot en deltagare från oss, alternativt har en deltagare från oss idag (på praktik, arbetsträning, sysselsättning eller anställd med stöd från Misa). De uppgifter vi registrerar är namn, adress, telefon och e-mail. Syftet är att kunna nå dig för att ge dig och deltagaren det bästa stödet, inför, under och efter praktik. Dina uppgifter sparas bara så länge du önskar eller så länge det är relevant för uppdraget och som längst 4 år efter avslutad praktik.

Kunder, uppdragsgivare och andra samarbetspartners

Som kontaktperson hos kund eller uppdragsgivare blir du registrerad i våra system. Vi sparar endast de uppgifter som ni angett och som vi behöver för att kunna utföra den beställda tjänsten. Vi sparar dina uppgifter efter avslutad tjänst utifrån juridiska bestämmelser för respektive tjänst.

Synpunkts- och klagomålshantering på hemsidan ”Tyck om oss”

Du har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via vår hemsida på ”Tyck om oss” och dessa registreras i systemet Infosoc för avvikelser. Du kan välja att vara anonym eller så kan du välja att bli kontaktad för återkoppling. Väljer du att lämna personuppgifter kommer de användas av Misa AB till att utreda, åtgärda och återkoppla gällande den specifika synpunkt eller det klagomål som du rapporterat om.

Synpunkter och klagomål sparas i syfte att föra statistik och förbättra verksamheten. Du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade eller anonymiserade. Om du begär att uppgifterna raderas kan detta förhindra oss från att åtgärda synpunkten eller klagomålet.

Här kan du läsa mer om Infosoc Integritetspolicy

Besökare på hemsidan

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa informationsmaterial /böcker eller ta kontakt med Misa AB. Vid beställningar eller begäran om kontakt så efterfrågas din kontaktinformation för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Misa AB använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet och vi sparar endast de uppgifter som ni angett och som vi behöver för att kunna utföra det aktuella ändamålet.

Misa AB använder cookies på hemsidan – som är elektronisk information om ditt besök på hemsidan. Cookies används för att optimera ditt användande av vår webbplats. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Cookien innehåller ingen personlig information om dig. Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics som vi använder för att förbättra webbplatsen. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren.

Google Analytics

Misas webbplats använder sig av verktyget Google Analytics för att analysera och förbättra upplevelsen och interaktion med webbplatsens funktioner och tjänster. Vi kan ej identifiera dig utifrån denna data. Google Analytics använder sig av cookies. Läs mer om hur Google analytics hanterar din data.
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

IP-adress

Din IP-adress lagras på servrar på Internet. IP adress används för att se är hur datorer kommunicerar med varandra på Internet. Denna teknologi kan användas för att mäta återkommande besök för statistiska skäl.

Kontakta oss

Om du har frågor eller invändningar om ovanstående kan du vända dig till vårt dataskyddsombud [email protected]

Du kan också vända dig till datainspektionen vid missnöje eller anmärkningar, även om vi dock helst ser att du vänder dig till oss först.