Workshop i Västerås.

2018-01-16 • Föreläsningar/seminarium

Välkommen den 23 januari till en spännande eftermiddag och kväll med fokus på studier och jobb för personer med Aspergers syndrom (AST- autismspektrumtillstånd).
Samordningsförbundet, projekten Take Off och Cross Over samt Misa Västerås bjuder härmed gemensamt in till en workshop för att diskutera och jobba med frågor kring högre utbildning och arbete som rör personer med Aspergers syndrom. Workshopen riktar sig i första hand till dig som har, är anhörig till, eller jobbar med personer som har Aspergers syndrom, och till dig som verkar inom högskolan. Läs mer och ladda ner Inbjudan till workshop