Webbinar - Gymnasiesärskolan - men vad händer sedan

2020-10-20 • Okategoriserade

Misa vill bjuda in dig till ett förinspelat textat webinar som tar upp och berättar om aktuell forskning kring personer med en intellektuell funktionsnedsättning och då främst med utgångspunkt på unga vuxna, särskolan och sysselsättning. I webinariet får ni ta del av insikter och resultat som Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap, Jessica Arvidsson, fil. dr. i hälsa och livsstil inr. Handikappvetenskap samt Renée Luthra, doktorand i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap har gjort i sina studier.11 nov kl 9-10 http://simplesignup.se/event/173302-webinar-gymnasiesaerskolan-men-vad-haender-sen-11-nov9 dec kl 13- 14 http://simplesignup.se/event/173304-webinar-gymnasiesaerskolan-men-vad-haender-sen-9-dec