Vi vann kvalitetsutmärkelse

2018-11-27 • Nyheter

Misa Bondegatan vann Kvalitetsutmärkelse 2018 i Stockholm stad.
Prismotivering: Denna verksamhet arbetar utifrån en helhetssyn och ett stort individfokus. Insatserna anpassas utifrån brukarens egna idéer, intressen och resurser. Verksamheten nyttjar sina resurser väl. Det handlar bland annat om medarbetarnas kompetens och samarbeten som ger effekt på såväl vikarie-, som lokalanvändning. Verksamheten har också ett omfattande och strukturerat arbete kring jämställdhet och normkritik. Bland annat har ett arbetsmaterial tagits fram, som används för diskussioner på arbetsplatsen. Här arbetar man utifrån tydliga mål, där varje enskild medarbetare görs delaktig i planering och uppföljning.Läs mer om kvalitetsutmärkelsen