Välkommen till en webbenkät gällande rekryteringsattityder!

2016-01-18 • Nyheter

ABLE undersöker attityder bland europeiska arbetsgivare när det gäller att anställa personer med autismspektrumtillstånd (AST).

ABLE (Autism Building Links to Employment) som står bakom undersökningen finansieras av Erasmus+ och är ett samarbete mellan fem organisationer:
Misa AB (Sverige), The Orchardville Society (Nordirland), Autism NI (Nordirland), IASE (Irland) och Theotokos Foundation (Grekland).

Den webbaserade enkäten består av 17 frågor och tar ca tio minuter. Undersökningen är helt anonym och dina svar kommer att hanteras konfidentiellt.

Vi önskar ditt svar senast 2016-01-22.

Följ denna länk för att fylla i enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/9MPQN9G

Stort tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten!

Om AST

AST är en förkortning för Autism Spektrum Tillstånd och innefattar flertalet tillstånd inom autismspektrumet, däribland Autism och Aspergers Syndrom. AST varierar från individ till individ och kan se ut på olika sätt. Ungefär 25 % av de som diagnosticeras med AST har också en inlärningssvårighet, men de flesta har en intelligensnivå som ligger vid eller över genomsnittet (de tillstånd som tidigare definierades som Högfungerande Autism eller Aspergers Syndrom). Fler män än kvinnor diagnosticeras med AST. Tillståndet drabbar cirka en av hundra personer. Mer information om AST och projektet ABLE finner du på hemsidan: http://projectable.eu/?page_id=15

För mer information om ABLE projektet kontakta:

Sara Sadarangani,Misa AB, projektledare
[email protected]
073-600 14 42