Under Järvaveckan bjuder Misa Ung in till seminarium.

2022-05-18 • Föreläsningar/seminarium

Järvaveckan 2022 kopia
Välkomna att lyssna på panelsamtal under Järvaveckan den 2 juni klockan 12.00 - 13.00.
Idag riskerar unga personer som är placerade i samhällets vård få kortsiktiga, avbrutna eller nekande av livsavgörande insatser. Avsaknad av trygga uppväxtvillkor och rätt stöd till arbete och studier är allvarliga brister. Det behövs långsiktighet och kvalitativ uppföljning av de insatser som ges - Det är dags för en nollvision-

Panelsamtalet modereras av Mikael Klein, WiljaGruppen
Medverkande i panelen:
  • Jan Jönsson, Socialborgarråd i Stockholms stad
  • Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR
  • Carlos Castro, Kvalitetsutvecklare, MM Framtid
  • Maria Heimer Åkerlund, Enhetschef Misa Ung
  • Clea Rodziewicz, arbetskonsulent Misa Ung