Tio gånger fler kan få anställning

2010-04-06 • Nyheter

Föräldrakraft 6 april 2010Många personer som idag har daglig verksamhet kan få jobb på den öppna arbetsmarknaden. - Mellan sex och sju procent av de som vi ger daglig verksamhet får jobb, säger Stefan Lahti, vd för Misa AB. Det kan jämföras med Socialstyrelsens bedömning att mindre än en procent normalt sett får anställning. Läs artikeln här!