Tillbaka till Jakobsberg, där vi en gång startade.

2018-01-15 • Funktionsnedsättning

Misas nya enhet Misa Järfälla är en arbetsinriktad verksamhet med ett tydligt individfokus och vänder sig till dig med högfungerande Autism/Aspergers syndrom eller en intellektuell funktionsnedsättning och som har en önskan om att vara på en arbetsplats som passar dina förutsättningar.

Misa startade för 24 år sedan i Jakobsberg och vårt huvudkontor låg där i många år och nu är vi tillbaka. Det känns roligt och spännande att fortsätta bygga vidare på goda relationer och samarbeten på den ort där allting startade. Vår nya enhet Misa Järfälla är en arbetsinriktad verksamhet med ett tydligt individfokus och vänder sig till dig med högfungerande Autism/Aspergers syndrom eller en intellektuell funktionsnedsättning och som har en önskan om att vara på en arbetsplats som passar dina förutsättningar.

Vill du komma på ett studiebesök är du alltid välkommen.

Kontakta enhetschef Linn Prezént på 08 - 120 21 955 eller maila [email protected]
Adressen är Ynglingavägen 1, Jakobsberg.

Läs mer på https://www.misa.se/kontakta-oss/jarfalla/