STÖD OCH MATCHNING PÅ MISA ARBETSMARKNADSTJÄNSTER I HELSINGBORG!

2020-10-02 • Funktionsnedsättning

Från och med den 1 oktober erbjuder Misa arbetsmarknadstjänster i Helsingborg Arbetsförmedlingens tjänst stöd och matchning. Misa arbetsmarknadstjänster riktar sin verksamhet till människor som är i behov av ett individuellt stöd för att hitta en väg in i arbetslivet. Nu är målet att stötta fler Helsingborgare i att hitta ett arbete eller börja studera.

Från och med den 1 oktober erbjuder Misa arbetsmarknadstjänster i Helsingborg Arbetsförmedlingens tjänst stöd och matchning. Misa arbetsmarknadstjänster riktar sin verksamhet till människor som är i behov av ett individuellt stöd för att hitta en väg in i arbetslivet. Nu är målet att stötta fler Helsingborgare i att hitta ett arbete eller börja studera. Misa är sedan tidigare etablerat och verksamma i Helsingborg och har goda erfarenheter från området arbetsinriktad daglig verksamhet.

- Det känns naturligt att fortsätta och utveckla vår verksamhet i Helsingborg genom att även erbjuda tjänsten stöd och matchning för vissa personer inskrivna på arbetsförmedlingen. Misas långa erfarenheter av att arbeta med individuellt stöd kommer att ge fler personer i Helsingborg en möjlighet att kunna delta i arbetslivet. Vi ser oss som ett starkt alternativ på marknaden, speciellt nu i dessa tider då behovet av arbetsmarknadstjänster är större än någonsin, säger Asso Abdullahi, affärsområdeschef på Misa.

Stöd och matchning kan erhållas via Arbetsförmedlingen och är riktat till dig som kan jobba, men som behöver mer stöd för att komma ut i arbete eller studier. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om stöd och matchning är en lämplig insats. De sökande som blir hänvisade till stöd och matchning kan sedan själv välja vilken aktör man vill få stöd av.

Misa AB erbjuder sedan tidigare stöd och matchning i Nacka, Lund och på flera ställen i Stockholm. I Helsingborg har vi våra lokaler centralt på Sundstorget 2.

För mer information kontakta:
Arbetskonsulent
Enis Jusufi, tel: +46735468088

Affärsområdeschef
Asso Abdullahi, tel: +46851516167
E-post: [email protected]