STARS- Internationellt Erasmus projekt

2018-12-20 • Funktionsnedsättning

MISA ÄR MED I DET INTERNATIONELLA PROJEKTET STARS School Transition to Adult Responsibilities & Services En kille och en tjej som skriver i en skrivbok STARS är ett internationellt 2-årigt Erasmus+ projekt med syftet att ta fram ett verktyg som ska underlätta övergången från skola till vuxenliv för personer med inlärningssvårigheter. Projektets mål är att ta fram flera olika resurser och verktyg som kan användas av ungdomar med inlärningssvårigheter för att bättre förstå och klara av att lämna skollivet och gå in i vuxenlivet bättre rustade. Projektettiden är från oktober 2018 till september 2020 och Misa deltar tillsammans med 4 andra organisationer; Orchardville Society och NIUSE på Nordirland, Autism Ireland på Irland och Aura Fondation i Spanien. Just nu, under projektets första fas, görs en undersökning av det material som finns idag och vad elever saknar och efterfrågar. Baserat på det som kommer fram i undersökningen utvecklas sedan resurser och verktyg med efterfrågad information. Hör av dig till oss om du som elev, förälder eller lärare vill vara med och bidra med dina åsikter, för att vi skall kunna utveckla en resurs som motsvarar behoven av kunskap och information. Från mitten av december till mitten av februari samlar vi åsikter och önskemål genom en enkät. Till enkätundersökningen