Spännande möten och samtal i Almedalen

2024-06-20 • Arbetslöshet

M0p2c10dtj032mh6gjma5p
Mikael Klein från WiljaGruppen kommer återigen vara på plats i Visby under Almedalsveckan, och ser fram emot spännande samtal om inkludering och ett hållbart arbetsliv. Vi har trettio års erfarenhet av att stötta människor till jobb eller studier och vet att alla som vill kan hitta sin plats i arbetslivet, bara de får rätt stöd.

Mikael Klein från WiljaGruppen kommer återigen vara på plats i Visby under Almedalsveckan, och ser fram emot spännande samtal om inkludering och ett hållbart arbetsliv. Vi har trettio års erfarenhet av att stötta människor till jobb eller studier och vet att alla som vill kan hitta sin plats i arbetslivet, bara de får rätt stöd.

- Almedalsveckan är en unik mötesplats, som jag hoppas kan behålla sin funktion som arena för demokratiska samtal och kreativa möten över olika gränser. Arrangörerna har gjort rätt i att korta ned veckan och försöka erbjuda ideella föreningar större utrymme, vilket bådar gott, menar Mikael, som varit på plats under många år.

- På programmet för mig i år, står bland annat ett spännande möte med Region Gotland och deras satsning på ett hållbart arbetsliv i projektet Gotland Forward, rundabordssamtal med Irisgruppen och träffar med STIL, Funktionsrätt Sverige och föreningen UUA, Universell Utformning av Arbetsplatser. Men jag ser också fram emot alla oplanerade möten och hoppas på nya kontakter och spontana samtal som brukar uppstå, avslutar Mikael Klein.