Skärpt ton från FN om rätten till arbete för personer med funktionsnedsättningar.

2022-11-17 • Arbetslöshet

Idag den 17 november publicerar vi från WiljaGruppen en debattartikel i Arbetet med rubriken "Sverige måste radikalt ändra på hur man ser arbetsförmågan hos funktionsnedsatta" tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute.

Idag den 17 november publicerar vi från WiljaGruppen en debattartikel tillsammans med Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute.

  • För oss är det viktigt att uppmärksamma att FN har skärpt tonen om vilket ansvar Sverige och andra stater har för att säkerställa rätten till arbete, säger Mikael Klein från WiljaGruppen. Det är en tydlig och rätt radikal uttolkning som FNs övervakningskommitté gör, att segregerade arbetsplatser inte ligger i linje med konventionen. Det ger oss inom WiljaGruppen ytterligare ett stöd för vårt sätt att jobba och vår utgångspunkt om att alla kan få plats i det ordinarie arbetslivet om rätt stöd ges, avslutar Mikael Klein.

För mer information kontakta:
Mikael Klein, WiljaGruppen
tele: 08-515 10 833
e-post: [email protected]