Seminarium under Almedalsveckan den 7 juli

2022-06-27

Almedalen 2022
Hur kan reformeringen av Arbetsförmedlingen ge fler personer med funktionsnedsättning jobb?
Medverkande:
  • Anna Johansson (S), Ordförande Riksdagens Arbetsmarknadsutskott
  • Alireza Akhondi (C), Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson
  • Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
  • Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige
  • Moderator: Mikael Klein, WiljaGruppen
Seminariet direkt sänds av SVT Forum. Sänds även digitalt och teckenspråks tolkas.
Länk till den digitala sändningen

Med rätt stöd kan alla som vill få ett arbete eller börja studera. Men fortfarande upphandlar Arbetsförmedlingen tjänster som inte fångar behovet hos arbetssökande med funktionsnedsättning. Vad krävs av den fortsatta reformeringen av AF för att fler ska få chansen?
Efter pandemin finns ett stort antal personer med funktionsnedsättning inskrivna hos Arbetsförmedlingen som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Ett syfte med reformeringen av AF var att fler fristående aktörer skulle få uppdrag att stötta arbetssökande. Hittills har AF upphandlat tjänster som inte fångar behovet hos arbetssökande med funktionsnedsättning särskilt väl.
Misa arbetar främst på uppdrag av olika kommuner för att ge personer som har Daglig verksamhet inom LSS en möjlighet att få jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är personer som inte ens är inskrivna på Arbetsförmedlingen, utan bedöms stå mycket långt från arbetsmarknaden.
Vad behöver riksdag och regering göra för att fler specialiserade aktörer – privata, ideella, kooperativa, offentliga – kan få en större roll i att stötta personer med funktionsnedsättning till jobb?