Seminarium i Almedalen om Misas skoltjänst

2015-07-06 • Arbetsmarknad

Medarbetare från Misa Kungsgatan Pehr Holmström och Maria Heimer-Åkerlund var inbjudna till SVN seminarium i Almedalen för att föreläsa om vad Misa kan göra för att förenkla övergången mellan skola och arbetsliv. Hur hjälper vi unga människor ut i ett arbetsliv? På dagens agenda i samhällsdebatten talas det mycket om den stora mängd unga som har svårt att komma ut och etablera sig i arbetslivet. Många ungdomar som går på yrkesutbildningar där APL perioden är en stor del av utbildningen har svårt att komma ut på företagen. Till detta finns olika orsaker men främst den hypereffektiva organisation som många gånger genomsyrar företag idag ger inte mycket tid över för att handleda en ung person in i arbetet. Många unga behöver stöd för att anpassas in i yrkeslivets krav och få insikt i olika delar som behöver fungera förutom själva yrkesinlärningen. Exempelvis kan det handla om träning i att komma i tid till arbetspass eller i att skapa goda relationer med arbetskamrater. Oavsett om det är diagnoser hos ungdomar eller endast vissa symptom så är stöd för att komma in i arbetslivet ovärderligt och en samhällsekonomisk vinst i stora mått. Den viktigaste vinsten är på individnivå. Unga människor vill komma in i yrkeslivet/vuxenlivet känna sig delaktiga och inkluderade i samhället. Samhället har förändrats på många plan, det krävs mer och mer utbildning även för mindre kvalificerade arbeten och har en ung person inte med sig en gymnasiekompetens är ingången till arbetslivet svårt. Vi ser i vårt fleråriga arbete med unga och insyn i skolans och näringslivets värld att det är ont om tid - tid som är det som behövs för att många unga med stödbehov ska klara av inträdet i arbetslivet och övergången från skola till arbetsliv. Vi har sett att skolan och arbetsplatserna saknar både tid och metoder för att eleverna ska klara av sin praktik och få en positiv erfarenhet av arbetslivet. Med tjänsten "Från skola till arbetsliv" kan vi göra stor skillnad för många ungdomar, arbetsgivare och lärare.Misa - Skoltjänst-2015