Samhällets svaga drabbas av reformen

2013-03-06 • Arbetsmarknad

Välfärden 6 Mars 2013 Samhällets svaga drabbas av reformen
Sänkta ersättningsnivåer med krav på bibehållen kvalitet samt förändring av villkor under avtalsperioden – det är följden när allt fler kommuner övergår till LOV, lagen om valfrihetssystem. Läs mer här