RUSTA-projektet

2015-01-20 • Arbetsmarknad

Om Rusta projektet

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet.

Misa arbetar i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet. Länk till RUSTA bloggen