Robert Cimera föreläser om vinsten av Supported employment

2012-11-09 • Arbetsmarknad

Prof. Robert Cimeras föreläser för Misa AB och Svenskt Näringsliv. Svenskt näringsliv och Misa arrangerade tilllsammans
en föreläsning med den amerikanska Prof. R. Cimera,
I DN på Ledarsidan skriver de om hans forskning och
föreläsning. Läs artikeln här. Föreläsningen han höll för Misas personal kan du ta del av på youtube.
Prof.R. Cimera har publicerat en artikel i Journal of Vocational Rehabilitation 37