P1 - Svårare för hjärnskadade att beviljas hjälp

2012-06-11 • Nyheter

P1 - Svårare för hjärnskadade att beviljas hjälp Vuxna som överlever stroke, tumörer och andra hjärnskador men utvecklar en förvärvad hjärnskada får allt svårare att beviljas hjälp enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Istället för att få hjälp fastnar de drabbade i olika sociala insatser och går miste om stöd som är nödvändigt för att de ska kunna leva ett värdigt liv, hävdar Johan Beckman, enhetschef på Misa som hjälper människor med arbetshinder Lysna på hela intervjuvn