Nytt avtal mellan Misa och Tyresö kommun om Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet

2024-04-22 • Arbetsmarknadsfrågor

22z6tebblr4q854km4z6uu
Misa AB har skrivit ett nytt avtal med Tyresö kommun om sysselsättning, utformad för att stödja och främja inkluderingen av personer med funktionsnedsättning i samhället och på arbetsmarknaden. Tjänsten syftar till att erbjuda skräddarsydda sysselsättningslösningar som uppmuntrar till självständighet och delaktighet i arbetslivet.

Misa AB har skrivit ett nytt avtal med Tyresö kommun om sysselsättning, utformad för att stödja och främja inkluderingen av personer med psykisk ohälsa i samhället och på arbetsmarknaden. Tjänsten syftar till att erbjuda skräddarsydda sysselsättningslösningar som uppmuntrar till självständighet och delaktighet i arbetslivet.

Individuellt stöd

Med den evidensbaserade metoden IPS (Individual Placement and Support) tillhandahåller Misa AB sysselsättning enligt Socialtjänstlagen som är flexibel och anpassad till personens unika behov och styrkor. Varje deltagare får tillgång till individuella samtal, yrkesprofilering och anpassad matchning mot potentiella arbetsgivare eller utbildningsmöjligheter.

Samarbete med Arbetsgivare och Utbildningsanordnare

Genom ett nära samarbeta med arbetsgivare inom olika branscher och utbildningsanordnare, säkerställer vi att våra deltagare får möjlighet att utforska olika yrken och studievägar. Det ger oss möjlighet att matcha till en sysselsättning som är anpassade efter deras styrkor, förmågor och intressen.

Kursverksamhet

Vi erbjuder specialutformade kurser och workshops som vägleder inom hälsa och arbetsmarknadskunskap.

Om Misa

Misa AB har 30 års erfarenhet av att stödja personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Vår personal består av välutbildad personal med lång erfarenhet inom områdena psykiatri, neuropsykiatri, beroendesjukdom och arbetsinkludering.

För mer information kontakta:

Ida Thorell, affärsområdeschef Misa Socialpsykatri och Misa Ung
Mobil: 076-028 55 69
Mejl: [email protected]