Nu flyttar Misa Stadshagen, Misa Ung och Mellanmålet Rehab in under samma tak.

2022-10-27

Södrastation
Under flera år har Misa Stadshagen, Misa Ung och Mellanmålet Rehab samarbetat med en gemensam värdegrund att alla kan delta i samhälls-och arbetsliv med rätt stöd. Gemensamt för våra målgrupper är att det ofta finns en psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos, många har även en psykosocial problematik och flera av våra deltagare har en beroendesjukdom eller har vårdats i samhällsvård. När vi nu flyttar in under samma tak så kommer vi kunna erbjuda deltagare en ännu bättre möjlighet att utvecklas och få tillgång till mer resurser och kompetens.

Nya lokaler ger nya möjligheter…

Nu öppnar vi nytt och samlar all vår gemensamma kompetens i nyrenoverade lokaler på Fatburs Brunns gata 16, Södermalm. Läget vid Södra station kan nås med både den röda och gröna tunnelbanelinjen samt med tåg och bussar. Vårt nya läge kommer att underlätta för många som har svårt att resa kommunalt.   Vi kommer kunna erbjuda ändamålsinriktade aktiviteter med bland annat ett helt nytt kafé, fina kurslokaler och samtalsrum. Utrymmen där deltagarna till exempel kan sitta och använda dator eller knyta nya kontakter. Med fler gemensamma resurser kommer vi att kunna ge deltagare en bredare insats som också bidrar med ett socialt sammanhang. Deltagare kommer att få fler och bättre möjligheter att utvecklas för att kunna ta steget ut i sysselsättning, arbetsträning, anställning eller studier. Det kommer att finnas ett större utbud med kurser som är både arbetsinriktade, hälsoinriktade eller mer av socialiserande och kreativ karaktär.

Deltagare kommer att kunna få stödsamtal med vår samtalsterapeut samt möjlighet att träffa Studie- och yrkesvägledare.


Vi är tre olika verksamheter med en gemensam inriktning.

Genom att flytta in under samma tak kommer vi att utnyttja vår kompetens och våra resurser maximalt. Meningen är att deltagare lättare ska kunna göra rätt men också vara tryggare i sitt val. Som handläggare hoppas vi att du ska se fördelar som även förenklar ditt arbete. För att göra det tydligt följer här en kort beskrivning av våra respektive verksamheter.
MellanMålet Rehab
Till Mellanmålet kommer de som anser att de behöver en lite längre startsträcka för att närma sig en arbetsinriktad sysselsättning. Kanske vill man börja med att komma hemifrån och få ett socialt sammanhang. Mellanmålet erbjuder en trygg miljö där unga vuxna, 18 - 35 år, som nyligen debuterat i och lever med psykisk ohälsa kan gå kurser/delta i aktiviteter, träffa andra i liknande situation och ha möten med sin stödperson. Målsättningen med verksamheten är att deltagarna på sikt skall ta sig vidare till arbete och studier.
Mellanmålet

För mer information kontakta

Ida 375x439px

Ida Thorell

Affärsområdeschef

Mellanmal 045 A WEBB 2022 01 31 163320 ebcc 2022 03 10 130302 aoom

Malin Sagrén

Verksamhetschef (Socionom)

Maria H 2021

Maria Heimer-Åkerlund

Enhetschef Misa Ung