Nu finns valfrihet för personer som bor i Stockholms stad som har beviljats insatser genom socialpsykiatrin!

2011-10-19 • Nyheter

Från och med 1 oktober 2011 har Stockholms stad infört valfrihet enligt LoV, för insatser inom socialpsykiatrin. Valfrihet gällande daglig verksamhet infördes av Stockholms stad och en rad andra kommuner under 2009-2010. Misa är en av de aktörer som har kvalificerat sig och blivit godkänd som utförare både inom daglig verksamhet och nu också inom socialpsykiatrin.

Misas enhet Birger Jarl, som arbetar med att förenkla steget ut i arbetslivet för människor med psykisk och social ohälsa finns nu som valbart alternativ.

En metod som används i arbetet är den av socialstyrelsen rekommenderade, Individual Placement and Support (IPS). Den är framtagen för att stötta personer med psykiska och sociala svårigheter, ut i arbetslivet. Stödet kan t.ex. innebära att få hjälp att kontakta lämplig praktik/ arbete, att personal från Misa finns med som stöd på själva arbetsplatsen, hjälper till med eventuell anpassning av arbetet och genomför träffar parallellt med arbetet. Behovet av stöd ser olika ut för alla och det är därför viktigt att det anpassas efter den enskildes behov.

Under 2010 fick ett dryga trettiotal personer som hade daglig verksamhet enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL hos Misa - anställning på den öppna arbetsmarknaden. Årligen kommer 10% av Misas alla deltagare till anställning. När man ser till den målgrupp som Misa Birger Jarl vänder sig till så är det hela 25% som kommit ut i anställning hittills i år! Vår tro är att detta antal kan öka. För att lyckas har vi märkt att det behövs en stark fokusering och tro på att detta faktiskt är möjligt. Det behövs även välutbildad och engagerad personal som arbetar med evidensbaserade metoder. Trots den ekonomiska krisen har antalet personer med funktionsnedsättning som fått anställning via Misa ökat varje år.

För mer information, kontakta:

Lena Romert, Enhetschef Misa Birger Jarl

Tel 08-653 00 86