NPF-forum 3 & 4 maj

2018-04-30 • Föreläsningar/seminarium

Nu är det dags för NPF forum som anordnas av Riksförbundet Attention på Kista mässan. I dagarna två har du möjlighet att lyssna till flera intressanta föreläsare samt besöka utställare. Årets tema är ”Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Fokus dessa dagar är på olika stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På ett av seminarierna fredag den 4 maj kan du lyssna till Elliot Dahl (f.d deltagare på Misa) som berättar om sin resa in på arbetsmarknaden efter en lång sjukskrivning, "Från långtidssjukskriven till arbete med framtidsutsikt – En norrmans berättelse" Vill du träffa personal från Misa, kom till vår monter C:01. Läs mer om NPF forum här