NPF- Forum, Misa är utställare

2014-05-06 • Föreläsningar/seminarium

Den 15-16 maj 2014 arrangerar Riksförbundet Attention den tionde nationella konferensen om neuropsykiatri på Kistamässan i Stockholm. Årets tema är ”Få det att fungera – stöd och strategier för personer med NPF”. Kom och ta del av nya fakta, viktiga erfarenheter och framåtsyftande diskussioner. Fokus är på stödinsatser, pedagogiska hjälpmedel och behandling för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Konferensen har blivit en återkommande mötesplats för brukare, anhöriga och personal från kommuner, myndigheter, organisationer, vårdföretag m.fl. Till forumet hör också en stor utställning på med drygt 80 montrar. Vi finns i monter D:006, besök oss gärna så vi får berätta mer om vår verksamhet. Ytterligare information finns på www.attention-riks.se