Möt Misa i Almedalen 2011 !

2011-06-22 • Nyheter

För andra året i rad deltar vi på Almedalsveckan. Vi medverkar i flera seminarier i samarbetet med SVN Sweden , Föräldrakraft och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).

Första seminariet som vi medverkar på är SVN swedens seminarium:
"Ärlgt talat vem anställer en med ADHD på CV?" Seminariet handlar om att personer med sociala och intellektuella funktionshinder står ofta mot sin vilja utanför arbetsmarknaden - de utgör en outnyttjad resurs i samhället. Samhället är den stora förloraren i detta. Vad kan politikerna göra för att ändra på detta? Vad kan företagen och samhället vinna?

Föräldrarkrafts seminarium:
“Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättningar.” Seminariet tar upp frågor som: Får alla en chans på arbetsmarknaden? Visst är det möjligt! Det finns många lyckade exempel på att man kan skapa nya vägar till jobb. Men hur går vi vidare så att fler får chansen? På seminariet presenteras många nya idéer och goda exempel ur verkligheten. Seminariet lyfter fram lösningarna som banar väg för jobb till personer med funktionsnedsättningar. Här möts utförarna, arbetsgivarna, facken, myndigheterna och politikerna för utbyte av erfarenheter och paneldebatt kring goda exempel.

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa), Misa och KomAns seminarium:
“Supported Employment; var, när, hur?” Supported Employment är ett samlingsnamn för arbetsrehabiliteringsinsatser för personer med funktionshinder, så att de ska kunna få och behålla ett arbete. Vi berättar här om hur det fungerar och vilka effekter man har kunnat se.
Med KomAn-projektet, Misa, Stiftelsen Activa och NSPH.

För mer information kontakta:
Stefan Lahti, Vd Misa, mobil 073- 316 03 63

Lena Romert, Enhetschef Misa, mobil 070-766 16 93