Misas Vd invald i Vårdföretagarnas styrelse.

2016-10-17 • Funktionsnedsättning

Misas Vd, Åsa Andersson har nu blivit invald i styrelsen för vårdföretagarnas branschorganisation Individ och Familj. Bransch Individ och familj omfattar företag inom Vårdföretagarna som har verksamhet inom individ och familjeomsorg respektive LSS.

Misas nytillsatta Vd Åsa Andersson, tidigare Vd för Hemfrid är nyinvald styrelseledamot i Vårdföretagarnas branschorganisation Individ och Familj.
Bransch Individ och familj omfattar företag inom Vårdföretagarna vars verksamhet bedrivs inom individ och familjeomsorg respektive LSS. Bransch Individ och familj består av 350 medlemmar och inkluderar både stora och små verksamheter över hela landet. Målet med branschen är att driva frågor som är viktiga för att förbättra och utveckla möjligheterna för medlemsföretagen.