Misas skolsamarbete

2017-08-28 • Funktionsnedsättning

E3esm9rzsigthoqknvtt
Misas skoltjänst är ett alternativ för att stödja elever som av olika skäl inte orkar eller vill vara i skolan, elever som behöver stöd i att genomföra praktik för yrkeslivserfarenhet, APL eller för elever som av andra skäl har behov av extra stöd under sin skoltid.

Många unga befinner sig i livssituationer där skolans resurser behöver kompletteras med annat stöd. Misa arbetar i skolsamarbeten på grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med kompletterande insatser till unga och unga vuxna. I våra samarbeten arbetar vi tillsammans mot ett gemensamt mål för att skapa de individuella förutsättningar som eleven behöver för att nå målet. Misas skoltjänst är ett alternativ för att stödja elever som av olika skäl inte orkar eller vill vara i skolan, elever som behöver stöd i att genomföra praktik för yrkeslivserfarenhet, APL eller för elever som av andra skäl har behov av extra stöd under sin skoltid.

De elever vi möter har skilda utgångspunkter och har därför behov av stöd i olika nivåer. Vi arbetar nära och tillsammans med eleven för denna ska hitta tillbaka till sin motivation och sitt självförtroende. Målet är att kunna genomföra sin skolgång och komma ut i ett vuxenliv med arbete och/eller fortsatta studier. I arbetet med elever arbetar vi utifrån metoderna Supported employment och Supported education.

För mer information maila till [email protected]
eller ring 08-580 81340