Misa Ung – vill ge unga ett hållbart inträde till vuxenlivet

2023-03-08

Misa Ung vill förhindra utanförskap och stötta unga till ett hållbart inträde till vuxenlivet. Man har lång erfarenhet av att möta unga vuxna i olika livssituationer. Unga med psykosocial problematik, beroendesjukdom, funktionsvariationer eller som behöver lämna en destruktiv livssituation efter ett liv i kriminell miljö. Alla är olika och har sina utmaningar och styrkor – men alla kan lyckas.
Artikel i HVB-världen

"Basen för Misas kompetenta arbete är det stora kontaktnät av en mängd arbetsgivare inom olika branscher som man arbetat upp under trettio år. Ett kontaktnät som även är förutsättningen för Misa Ungs arbete. På Misa finns också arbetskonsulenter med stor erfarenhet av att möta personer med funktionsvariationer eller unga med psykosocial problematik, som kanske levt i kriminella miljöer. Arbetskonsulenter som kan ge den unge rätt bemötande.."
Länk till hela artikel
https://www.hvbguiden.se/artik...