Misa startar upp arbetet med Rusta och matcha!

2021-10-13 • Funktionsnedsättning

Ywfu0lbrfdfmfkao42ij
Misa startar upp arbetet med Rusta och matcha i Stockholm, Helsingborg och Lund. Misa varit högst rankad i den tidigare arbetsmarknadstjänsten STOM. Nu fortsätter Misa sitt framgångsrika arbete med att ge stöd till personer med behov av ett extra individuellt stöd till arbete genom Rusta och matcha.

Misa AB med verksamhet i Stockholm, Helsingborg och Lund startar nu upp arbetet med Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha. Sedan många år har Misa varit högst rankad i den tidigare arbetsmarknadstjänsten STOM. Nu fortsätter Misa sitt framgångsrika arbete med att ge stöd till personer med behov av ett extra individuellt stöd till arbete genom Rusta och matcha.

- Rusta och matcha blir en ny utmaning för Misa men vi ser att vår tidigare arbetsmodell från STOM är väl anpassad för det nya formatet. Som vi ser det kommer ännu fler med behov av extra individuellt stöd för att hitta ett arbete att kunna få det av Misa genom Rusta och matcha. Säger Asso Abdullahi, Affärsområdeschef på Misa AB.

Rusta och matcha är Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadstjänst som är anpassad till den som kan jobba, men som behöver extra stöd för att hitta jobb eller börja studera. Med hjälp av en handledare från en av Arbetsförmedlingens leverantörer kan den som söker få ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper hen att snabbare nå sitt mål som ett jobb eller utbildning.

Misa Arbetsmarknadstjänster är ett av tre affärsområden inom Misa AB. Misa AB har funnit i 26 år och är en del av WiljaGruppen AB. Alla företagen inom WiljaGruppen utgår från samma värdegrund och drivs av att alla medborgare ska få en möjlighet att vara delaktiga i arbetslivet och i samhället. Förutom Misa AB ingår Misa Kompetens AB,Left is Right AB, MellanMålet Rehab AB och Compleo Individstöd AB.