Misa och Stockholm Stad fortsätter sitt samarbete för att fler unga med funktionsvariationer ska få feriearbete.

2022-04-14 • Funktionsnedsättning

Umzkxrn8kjgzvsxy5n9z
Misa och Stockholm Stad kommer att fortsätta sitt samarbete för att erbjuda feriejobb till ungdomar med behov av extra stöd under sommaren 2022. Misa matchar ungdomar som är mellan 16 och 19 år till olika arbetsgivare. Ungdomarna får arbeta under tre veckor och personal från Misa följer upp och ger stöd till ungdom och den som är handledare hos arbetsgivare. Ferielönen bekostas av Stockholm Stad.

Misa och Stockholm Stad kommer att fortsätta sitt samarbete för att erbjuda feriejobb till ungdomar med behov av extra stöd under sommaren 2022. Upplägget är att Misa matchar ungdomar som är mellan 16 och 19 år till olika arbetsgivare i sitt företagsnätverk. Där får ungdomarna arbeta under tre veckor och personal från Misa följer upp och ger stöd till ungdom samt till den som är handledare hos arbetsgivaren. Ungdomarnas ferielön bekostas av Stockholm Stad.

-
För Misa är det femte året i rad som vi har uppdraget att matcha ungdomar till företag som kan erbjuda ett feriejobb. I år hoppas vi på att kunna erbjuda ett femtiotal platser. För många ungdomar är detta deras första möte med arbetsmarknaden och det är ett otroligt givande och roligt uppdrag för oss att vara en del av den erfarenhet och utveckling vi ser hos ungdomarna. Att (alla) unga får arbetslivserfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden i tidig ålder. Det är viktigt för att väcka inspiration inför framtida studie och yrkesval.

Jag tror att det är särskilt viktigt för unga med funktionsvariation att få denna erfarenhet. Tyvärr blir deras framtidsval ofta begränsade av samhället och omgivningens syn på vad som är möjligt. Alla ska få en möjlighet att vara en del av ett ordinarie arbetsliv. Säger Ida Thorell, Affärsområdeschef Misa Ung och Sysselsättning.

- Utöver själva feriejobbet kommer ungdomarna även att få sex timmar fördjupad arbetslivskunskap tillsammans med våra studie och yrkesvägledare, där fokus är att tala om olika studievägar, vad som kan ske efter gymnasiet, samt lära sig hur man skriver ett CV. Nu hoppas vi på att många företag tycker att det här är minst lika viktigt som vi tycker, och att de vill vara med och ge fler ungdomar chansen att prova på en arbetsplats för första gången!

Vi ser fram emot att träffa ungdomarna och sätta i gång med matchningen nu under våren. Så ni arbetsgivare! Vänta inte med att ta kontakt med oss ifall ni vill vara med att göra lite skillnad, avslutar Ida Thorell.

Kontakta oss för mer information:

Ida Thorell, affärsområdeschef Misa Ung och sysselsättning
mobil 076-028 55 69
[email protected]