Misa och Misa Kompetens utbildar i Teheran, Iran.

2015-07-07

Fd9u4wl9p3fyq1khcepj
Misa AB och Misa Kompetens blev inbjudna till Teheran av organisationen RAAD, för att hålla en Supported Employment-utbildning. Detta var ett resultat av Soory Panahis arbete med att översätta Misas metodbok "Tre steg till Arbete" till persiska samt kontakten med rehabiliteringshögskolans Tavanbakhshi rektor.

Misa AB och Misa Kompetens blev inbjudna till Teheran, Iran av organisationen RAAD för att hålla en Supported Employment - utbildning. Detta var ett resultat av Soory Panahis arbete med att översätta Misas metodbok "Tre steg till Arbete" till persiska samt den kontakt hon haft med rehabiliteringshögskolans Tavanbakhshi rektor.

Soory Panahi åkte till Teheran tillsammans med ytterligare två medarbetare från Misa, Nalvia Rubio och Christina Norrlin Sandréus. De utbildade 90 personer och dessa kom från olika organisationer och myndigheter inom området rehabilitering och habilitering.
Förutom att utbilda så fick de också träffa ansvariga ministrar bland annat Arbetsmarknadsministern Ali Rabei, generaldirektörer för olika områden, professionella och yrkesverksamma inom statliga verk, högskola/universitet samt personer från frivilliga organisationer.

– Det var en fantastisk resa på många sätt, att få träffa alla människor som jobbar med att ta fram riktlinjer för arbetet med personer med funktionsnedsättning trots helt olika förutsättningar och samhällssystem. I mötet märks ofta det som förenar, att vi alla jobbar för att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning, för att alla ska kunna ta del av samhällslivet på lika villkor, berättar Soory.

I höst kommer Misa Kompetens fortsätta med utbildning i Supported Employment i Iran och planen är att i oktober ha en heldags utbildning i Teheran, för hela Asien och Mellanöstern.

Misa Kompetens erbjuder utbildning, handledning och seminarium inom Supported Employment, IPS, Supported Education, bemötande, coachning etc. Vi vänder oss till personer, organisationer och förvaltningar som vill förändra sitt arbets- och förhållningssätt inom sin dag- och arbetsverksamhet.

För mer information kontakta:

Soory Panahi, enhetschef, Misa Järva
mobilnr: 0707 - 74 17 53

Mårten Bjurströmer, vd, Misa Kompetens
mobilnr: 0707 - 59 60 55