Misa medverkar på Dövas dag 24 september

2022-09-21 • Konferenser

Dövas dag pågår den 23-25 september i Uppsala på Fyrishov. Flera intressanta programpunkter och många utställare.
Från Misa kommer Ulrika Svedenås och Elisabeth Hagberg.
Här kan du läsa mer om Dövas dag.