Misa medverkar i projektet ”Next Step – Supported employment”

2014-03-05 • Nyheter

Misa förbereder just nu det andra internationella mötet i EU projektet ”Next Step – Supported employment” som går av stapeln i Stockholm under maj 2014. Projektet är initierat av EUSE (Europeiska supported employment organisationen) och syftar till att undersöka och analysera ”best practice” inom supported employment. Idén är att projektet ska leda till att förbättra och utveckla metodiken genom att studera case från olika länder och olika system. I projektet samarbetar Misa med bland andra: Arbetsforskningsinstitutet i Norge, Universitet i Salamanca i Spanien, Lapplands Universitet i Finland, Center för studier om funktionsnedsättning i Wales, Universitet i Warsawa, den Europeiska centralorganisationen för supported employment (EUSE) och ett flertal andra SE organisationer. Mötet i Stockholm sker under maj 2014. Projektet beräknas vara klart under hösten år 2015. Misa representeras i projektet av: Andreas Andersson – Enhetschef Misa Döbelnsgatan Peter Hurtig – Forskningsstrateg Misa AB Agneta Öhrnberg – Arbetskonsulent Misa Södertälje Mimmi Darbo – Utbildningsansvarig Misa Kompetens/Ordförande SFSE Magnus Tideman – Professor i Handikappvetenskap/Forskningsledare Misa AB Vid frågor om projektet: Kontakta Peter Hurtig, [email protected], 073-600 14 87