Misa i Almedalen- Seminarium om ekonomisk utsatthet för personer med intellektuell funktionsnedsättning!

2021-06-29 • Funktionsnedsättning

Jolgxjqpb9omgclpczod
Sverige är ett av de länder i Europa där det är störst risk att hamna i fattigdom om man är ung och har en funktionsnedsättning. Hur rimmar det med LSS-lagens ambitioner och Funktionsrätts-konventionens rätt om att leva ett självbestämt liv? Den 5 juli arrangerar Misa två digitala seminarier under Almedalsveckan med temat "Dömd till fattigdom"

Sverige är ett av de länder i Europa där det är störst risk att hamna i fattigdom om man är ung och har en funktionsnedsättning. Hur rimmar det med LSS-lagens ambitioner och Funktionsrätts-konventionens rätt om att leva ett självbestämt liv?

- Under drygt 25 år har Misa verkat för att personer med en intellektuell funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara del av det ordinarie samhällslivet. Vi ser tyvärr hur samhället får det svårare och svårare att leva upp till LSS-lagens intentioner. Vi behöver därför göra gemensam sak och förbättra möjligheterna för de som lever i Sverige med en funktionsnedsättning, säger Lennart Jönsson grundare till Misa AB.

- Vi ser dagligen exempel på hur anhöriga och personer själva måste kämpa för att kunna få ta del av förutsättningar som anges i LSS-lagen samtidigt som det är en ständig kamp för att få till stånd en skälig levnadsnivå, fortsätter Lennart Jönsson.

Den 5 juli arrangerar Misa två digitala seminarier under Almedalsveckan med representanter från FUB, Svenska Downföreningen och utvecklingsledare som forskat inom området. Vi ger en bild av hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning i Sverige idag, vilka utmaningar som finns och vilka åtgärder som behöver göras.

- Vi ser att uppenbara försämringar alltsedan kommunernas övertagande och LSS-lagens genomförande, och det måste förändras om vi i Sverige ska kunna betrakta oss som ett inkluderande samhälle där alla ska kunna ha ett fullvärdigt liv, avslutar Lennart Jönsson.

Medverkande Almedalsvecka

  • Jessica Arvidsson, Fil dr Hälsa och Livsstil, inriktning handikappvetenskap
  • Anders Lago, Ordförande FUB
  • Tord Hermansson, Styrelseledamot Svenska Downföreningen
  • Linn Prézent, Enhetschef Misa AB
  • Andreas Nyhlén, Enhetschef och moderator Misa AB
  • Lennart Jönsson, Grundare Misa AB

Seminarierna genomförs i samarbete med Social Venture Network (SVN).
Länk till seminariet kl 11
Länk till seminariet kl 12

För mer information kontakta:
Lennart Jönsson
Grundare Misa AB
070-852 99 88
[email protected]

Stefan Edwall
Marknadschef WiljaGruppen AB
073-801 61 36
[email protected]