"Misa hjälper Marco ut i arbetslivet"

2015-09-24 • Arbetsmarknad

"Att gå direkt från psykiatrisk vård till ett aktivt arbetsliv kan vara svårt. Misa har sedan 1994 hjälpt personer med olika typer av arbetshinder att komma ut i arbete. Marco är en av dem som fått hjälp" Läs hela reportaget i DN:bilaga Psykisk hälsa.