Misa har nu blivit kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen för sysselsättningsplatser inom RESA

2012-06-21 • Nyheter

Misa har nu blivit kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen för sysselsättningsplatser inom RESA i Lund, Malmö, Solna, Stockholm, Uppsala och Södertälje. RESA är till för dig som har psykisk funktionsnedsättning och som behöver en mjukstart för att komma ut i arbetslivet. Misa är en av de aktörer som kvalificerat sig och blivit godkänd som utförare inom RESA. Arbetsförmedlingen tillämpar i detta fall LoV (Lagen om Valfrihet ), vilket innebär att du själv kan välja utförare. Det betyder att du som vill ha stöd ut i arbetslivet kan välja Misa! Vi arbetar med att förenkla steget till arbetslivet för människor med olika svårigheter. Gemensamt för er som kontaktar Misa är en önskan att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, antingen för att få anställning eller en sysselsättningsplats. Vi arbetar med att matcha dina resurser och positiva egenskaper med en passande arbetsplats och där det finns arbetsuppgifter som intresserar dig. Vi ger dig även ett fortlöpande stöd på arbetsplatsen för att minimera eventuella svårigheter som du kan ha. Misa samarbetar med fler än 1000 företag och vi får varje år ett ökande antal personer ut i anställning. För mer information kontakta Misa huvudkontor på: tele: 08-580 813 40 e-post: [email protected]