Misa har medverkat i EU-projektet "Building Bridges"

2011-11-03 • Nyheter

Misa har tillsammans med fyra andra medlemsländer i Europa färdigställt EU-Projektet ”Building Bridges” som syftade till att förbättra den allmänna medvetenheten och kunskapen om personer med särskilda behov. Projektet har pågått sedan hösten 2009 och avslutades under september 2011.

I projektet samarbetade Misa med skolor från Finland, Tyskland, Rumänien och Skottland i syfte att analysera och förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning med fokus på skolsituationen och övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet använde sig av benchmarking-tekniker för att hitta styrkor och förbättringsområden avseende organisationernas arbetssätt.

Arbetet fokuserade huvudsakligen på följande områden:

a) Individuell planering och målsättningsarbete

b) Förberedelser för arbetslivet i skolan – Hur ser det ut och vad saknas?

c) Hur hittar man arbetsplatser som passar eleverna/deltagarna?

d) Hur stödjer man handledare på arbetsplatser på bästa sätt?

Vid frågor kontakta:

Peter Hurtig, Misa AB

Projekt och utvecklingssamordnare

mobil 073- 600 14 87