Misa gör en satsning och arbetar nu som enda utförare i Stockholm enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

2011-04-05 • Nyheter

Misa BirgerJarl har blivit beviljade pengar från Socialstyrelsen för att vidareutveckla Individual Placement and Support (IPS) som arbetssätt i vår verksamhet.

Vi på Misa Birger Jarl har omstrukturerat vårt sätt att arbeta och har enligt Socialstyrelsens riktlinjer för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd börjat arbeta enligt IPS (Individual Placement and Support). IPS är en Supported Emloyment-baserad metod som tagits fram för personer som har psykisk ohälsa och som har en önskan om att komma ut i arbete. IPS är den första metoden inom Supported Employment som genom forskning visats vara en kostnadseffektiv och givande insats för personer med psykisk ohälsa, och detta är anledningen till att socialstyrelsen rekommenderar IPS som insats för just dessa personer.

Med det beviljade stödet från Socialstyrelsen har vi påbörjat en satsning som kommer innebära att vi kan hjälpa fler personer med psykiska funktionsnedsättningar ut i arbetslivet och kunna uppfylla sin högsta önskan; att kunna försörja sig själva.

Vi kommer under ett år arbeta med att effektivisera och förbättra vår verksamhet, utbilda oss via Dathmouth College i Vermont, USA, samt inleda ett tätt samarbete med de psykosmottagningar som vi idag har kontakt med. Allt enligt Socialstyrelsen önskemål i sina riktlinjer.

Vi ser det som en stor möjlighet och förmån att kunna hjälpa fler personer med psykisk ohälsa ut i arbetslivet och bli självförsörjande!

Vi på Misa Birger Jarl arbetar med personer som har psykisk och eller social ohälsa och som har en önskan om att få arbeta, men som har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Det krävs ingen speciell diagnos för att få ta del av vår verksamhet. Det är individens egna behov som styr vårt arbete. Vi arbetar även med döva och hörselskadade personer.

För ytterligare information kontakta:

Lena Romert , enhetschef Misa Birger Jarl.

Tele: 08-653 00 86
E-mail: [email protected]