Misa ger ut boken; Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment

2011-11-08 • Nyheter

3659 thumb

Journalisten Malena Sjöberg har tillsammans med Lisa Milesson och andra medarbetare inom Misa skrivit boken Tre steg till arbete. Boken beskriver Misas metoder och ger exempel på hur personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att ta sig ut i den öppna arbetsmarknaden.

Bokenär den förstai sitt slag i Sverige som på ett mer konkret sätt beskriver metoden som Misa vidareutvecklat. Under snart 10 år har Misa via utbildningar delat med sig av sina metoder och ISA-metoden (Individuellt stöd i Arbete) används numera även av andra privata och offentliga utförare.

Vår inställning är att alla människor som vill arbeta kan ha ett lönearbete och en aktiv roll i arbetslivet. Att ge stöd till arbete handlar i första hand om att se människors förmåga och viljekraft och att matcha detmot lämpliga arbetsgivare och arbeten. Det handlar också om att forma ett fortlöpande stöd för att en person ska kunna behålla sitt arbete.

I boken lägger vi tonvikten på konkreta verktyg och beskriver den arbetsprocess vi använder inom Misa. Vi förmedlar också de tankar och synsätt som är grunden för vårt arbete med metoden.

Boken vänder sig i första hand till dig som arbetar med att stödja människor på deras väg ut i arbetslivet, i synnerhet personer som annars löper risk att hamnaiinstitutionsverksamhet eller sysslolöshet.

Beställ boken direkt! Klicka här!

För frågor kring boken går det bra att kontakta Amanda Lönnborg, Misa AB.

Tele: 08-580 834 93 E-post: [email protected]